phpRBM | Handleiding

Afdelingen

Introductie

Indien een vereniging uit één of meerdere afdelingen bestaan dan zijn hier een aantal specifieke zaken voor beschikbaar. Elke afdeling kan een eigen menu-item krijgen. Dit wordt geregeld middels de instelling 'Voor welke afdelingen moeten een tabblad worden gemaakt?'. Doordat het tabbladen zijn is de autorisatie per afdelingen geregeld. Indien een vereniging geen afdelingen heeft en men toch van deze zaken gebruik maken, dan moet een fictieve afdeling worden gemaakt, waar alle actieve leden bij worden ingedeeld.

Afdelingslijst

Hier staan alle deelnemers/leden van de betreffende afdeling. Ook kan via een link de details van een lid bekeken worden. Uiteraard te regelen via autorisatie. In deze lijst kan niets worden aangepast.

Afdelingskalender

Hier komen alle activiteiten, meestal lesdagen, van de betreffende afdeling. Door activiteit wel of niet aan te vinken kan aangeven worden of er wel of geen activiteit is. In de omschrijving kan een opmerking over de betreffende dag worden gezet. Zowel bij wel als geen activiteit. Deze items worden overgenomen op de verenigingskalender. In de verenigingspecifieke stylesheet kan deze ook van een afwijkende kleur worden voorzien.

Groepsindeling

Hier kan de groepsindeling met anderen worden gedeeld. Op de groepsindeling wordt aangegeven wie er binnen 3 maanden heeft opgezegd (vet/schuin) en ook kunnen de vooraf bekende afmeldingen (rood) worden vermeld. De groepsindeling wordt gesorteerd op starttijd, volgnummer en code, De genoemde kleuren kunnen naar eigen wens worden aangepast in de verenigingsspecifieke stylesheet.

Groepsindeling muteren

Hier kunnen uiteraard leerlingen in een groep worden ingedeeld. Ook kunnen de groepen zelf worden gemuteerd. De code wordt op de afdelingslijst vermeld.

Presentielijsten

Door in de laatste kolom op het printersymbool te drukken wordt de presentielijst getoond. Deze heeft bewust geen navigatie, omdat deze dan zo vanuit browser geprint kan worden of naar een PDF kan worden omgezet. Uitleg over aanpassen van deze lijst vind je hier.

Presentie muteren

Hierbij kunnen leden vooraf worden aangemeld of afgemeld met een reden. Ook kan je achteraf invullen wie er niet was. Iedereen die niet afwezig was wordt als aanwezig aangemerkt. Mocht een les voor een groep niet zijn doorgegaan, dan kan deze als vervallen bij alle leerlingen worden aangemerkt. Deze optie kan je ook voor de instructeurs/trainers gebruiken. Als is het dan wel aan te raden om die ook in groep te plaatsen. In details per lid kan de afwezigheid worden getoond.

Presentie per lid

Op dit overzicht kan worden bekeken wie hoevaak wel of niet is geweest. Door een aanwezigheidsnorm in te vullen bij de groep kan hier op gefilterd worden. Als de gebruiker voldoende rechten heeft kan op de naam worden geklikt, om de details van de afwezigheid te bekijken.

Afdelingsmailing

Hier kunnen op basis van de groep en/of de functie leden bij een mailing als ontvanger worden toegevoegd. Als op de knop 'Ontvangers in mailing aanpassen' wordt gedrukt dan worden eerst alle aanwezige ontvangers verwijderd.

Examenresultaten

Bij deze optie kunnen de behaalde diploma's op een examen worden ingevoerd. Ook kunnen enkele basisgegevens van het diploma zelf worden aangepast. Alleen de diploma's die aan de betreffende afdeling zijn gekoppeld zijn hier zichtbaar.