phpRBM | Handleiding | Afdelingen

Introductie

Indien een vereniging uit één of meerdere afdelingen bestaan dan zijn hier een aantal specifieke zaken voor beschikbaar. Voor elke afdeling kan een tabblad worden gemaakt, dit wordt geregeld middels de instelling 'Voor welke afdelingen moeten een tabblad worden gemaakt?'. Doordat het tabbladen zijn is de autorisatie per afdeling geregeld. Indien een vereniging geen afdelingen heeft en men toch van deze zaken gebruik maken, dan moet een fictieve afdeling worden gemaakt, waar alle actieve leden bij worden ingedeeld.

Afdelingslijst

Hier staan alle deelnemers/leden van de betreffende afdeling. Ook kan via een link de details van een lid bekeken worden.

Afdelingskalender

Hier komen alle activiteiten, meestal lesdagen, van de betreffende afdeling. Door activiteit wel of niet aan te vinken kan aangeven worden of er wel of geen activiteit is. In de omschrijving kan een opmerking over de betreffende dag worden gezet. Deze items worden vermeld op de agenda. In de verenigingspecifieke stylesheet kan deze ook van een afwijkende kleur worden voorzien.

Groepsindeling

Dit is een overzicht van de groepen op een afdeling. Op de groepsindeling wordt aangegeven wie er binnen 3 maanden heeft opgezegd (vet/schuin) en ook kunnen de vooraf bekende afmeldingen (rood) worden vermeld. De groepen zijn op starttijd, volgnummer en code gesorteerd. De genoemde kleuren kunnen naar eigen wens worden aangepast in de verenigingsspecifieke stylesheet.

Groepsindeling muteren

Hier kunnen uiteraard leerlingen in een groep worden ingedeeld. Ook kunnen de groepen zelf worden gemuteerd. De code wordt op de afdelingslijst vermeld.

Presentielijsten

Door in de laatste kolom op het printersymbool te drukken wordt de presentielijst getoond. Deze heeft bewust geen navigatie, omdat deze dan zo vanuit browser geprint kan worden of naar een PDF kan worden omgezet. Uitleg over aanpassen van deze lijst vind je hier.

Presentie muteren

Hiermee kan de aan- en afwezigheid per lid worden bijgehouden. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Deze optie kan je ook voor de (inval-)instructeurs/trainers gebruiken.

Presentie per lid (overzicht)

Op dit overzicht kan worden bekeken wie hoevaak wel of niet is geweest. Iedereen die niet afwezig is gemeld, wordt in dit overzicht als aanwezig gezien. Door een aanwezigheidsnorm in te vullen bij de groep kan hier op gefilterd worden. Als de gebruiker voldoende rechten heeft kan op de naam worden geklikt, om de details van de afwezigheid te bekijken.

Afdelingsmailing

Hier kunnen op basis van de groep en/of de functie leden als ontvanger bij een mailing worden toegevoegd. Door op de knop 'Ververs scherm' te drukken, zie je wie we onder selectie valt. Als je vervolgens op de knop 'Ontvangers in mailing aanpassen' drukt dan worden eerst alle aanwezige ontvangers verwijderd en de nieuwe selectie toegevoegd.

Naast de filters op groep en functie zijn drie filters beschikbaar. De filters werken in combinatie met de geselecteerde groepen of functies, dus als je geen groepen of functies selecteert, krijg je ook geen ontvangers.

Mailings waarbij de ontvangers via deze optie zijn geselecteerd, krijg extra merge-fields, de namen hiervan starten met 'Afdelingsgroep'.

Diploma's

Een aantal diploma's zijn aan een afdeling gekoppeld. Van deze diploma's kunnen hier een aantal basisgegeven worden aangepast.

Examens

Hier kan een afdeling haar eigen examen organiseren. Kandidaten kunnen stuk voor stuk worden toegevoegd of per afdelingsgroep. Een paar zaken zijn handig om te weten.