phpRBM | Handleiding

Handleiding templates in phpRBM

Introductie

Templates zijn gemaakt om deze website verenigingsspecifieker te maken. Templates werken met velden, de velden zijn te herkennen aan: [% %]. Deze velden worden tijdens de uitvoering vervangen door de waarde, dus in feite mailmerge.

De volgende templates zijn beschikbaar, deze staan in de folder 'templates'.

briefpapier

Dit is de template voor de mailings en deze wordt ook gebruikt voor de rekeningen.

De volgende velden zijn beschikbaar. De namen spreken voor zich, bij from en to zijn het niet de e-mailadressen, maar de namen van de verzenders en ontvangers. Verder zijn er nog ruim 25 velden in de mailingsmodule zelf beschikbaar. Deze zijn op de ge-adresseerde geënt. Wat tussen ' en '' wordt verwijderd bij het versturen van de rekening. Dit om een dubbele aanhef te voorkomen.

opzegging

Deze template wordt gebruikt om het formulier voor het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging te regelen. Mocht u deze niet beschikbaar hebben dan wordt een standaardformulier gebruikt.

De volgende template-specifieke velden zijn beschikbaar.

rekening

Deze template wordt gebruikt om de rekening op te maken, zowel in het scherm als in een mailing. Door in de naam het seizoen te vermelden kan de template seizoen specifiek worden gemaakt. Bijvoorbeeld: rekening 2018.html. Zo kan je voorkomen dat als iemand een oude rekening opvraagt hij of zij ineens de aangepaste betalingsregels op die oude rekening ziet. Er zijn voorbeelden op GitHub beschikbaar.

De volgende template-specifieke velden zijn beschikbaar.

De volgende mogelijkheden om teksten variabel te maken zijn er.

In de template kan ook nog een variable worden gezet, namelijk om te bepalen of regelnummers wel of niet moeten worden geprint. Dit kan je instellen door: <!-- MetRegelnummers=0 --> in de tekst te zetten. Hierdoor worden de regelnummers niet geprint, door dit weg te laten of door de 0 in een 1 te wijzigen, worden de regelnummers wel geprint.

verenigingsinfo

Dit is de inhoud van de introductiepagina. Hier kan bijvoorbeeld een vereniging iets over zichzelf of de website vertellen en hoe de ondersteuning is geregeld.

De volgende velden zijn beschikbaar.


Bij verenigingsinfo is het mogelijk om bepaalde stukken tekst alleen aan bepaalde gebruikers te tonen. De volgende mogelijkheden zijn er.

Overzicht meerdere keren gebruikte velden

Hieronder volgt een overzicht van de velden die in meerdere templates gebruikt worden.
Naam veld/templatebevestiging_loginopzeggingrekeningverenigingsinfo
[%NAAMLID%]JaJaJa
[%ADRES%]Ja
[%POSTCODE%]Ja
[%WOONPLAATS%]Ja
[%ROEPNAAM%]JaJaJa
[%LIDNR%]JaJaJaJa
[%NAAMVERENIGING%]JaJaJa
[%NAAMWEBSITE%]JaJaJa
[%URLWEBSITE%]JaJaJa

Tot slot

Mocht je meer velden nodig hebben, dan dit graag via GitHub aangeven.