phpRBM | Handleiding | Templates

Introductie

Templates zijn gemaakt om deze website verenigingsspecifieker te maken. Templates werken met velden, de velden zijn te herkennen aan: [% %]. Deze velden worden tijdens de uitvoering vervangen door de waarde, dus in feite mailmerge.

De volgende templates zijn beschikbaar, deze zijn aan te passen in het Beheerdersmenu->Templates.

briefpapier

Dit is de template voor de mailings en de rekeningen.

De volgende velden zijn beschikbaar.

De namen spreken voor zich, bij from en to zijn het niet de e-mailadressen, maar de namen van de verzenders en ontvangers. Verder zijn er nog ruim 25 velden in de mailingsmodule zelf beschikbaar. Deze zijn op de ge-adresseerde geënt. Bij het versturen van een rekening wordt, om dubbele aanhef te voorkomen, de tekst tussen '<!-- Aanhef -->' en '<!-- /Aanhef -->' verwijderd.

opzegging

Deze template wordt gebruikt om het formulier voor het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging te regelen. Mocht u deze niet beschikbaar hebben dan wordt een standaardformulier gebruikt.

De volgende template-specifieke velden zijn beschikbaar.

rekening

Deze template wordt gebruikt om de rekening op te maken. Per seizoen wordt er een template aangemaakt. Als de seizoens-specifieke leeg is wordt deze zonder seizoen gebruikt. Er zijn voorbeelden op GitHub beschikbaar.

De volgende specifieke velden zijn beschikbaar.

Er zijn de volgende mogelijkheden om teksten variabel te maken.

In de template kunnen twee instellingen worden gezet, namelijk plaatsen van de tekst in de template

verenigingsinfo

Dit is de inhoud van de introductiepagina. Hier kan bijvoorbeeld een vereniging iets over zichzelf of de website vertellen en hoe de ondersteuning is geregeld.

De volgende velden zijn beschikbaar.


Bij verenigingsinfo is het mogelijk om bepaalde stukken tekst alleen aan bepaalde gebruikers te tonen. De volgende mogelijkheden zijn er.

Overzicht meerdere keren gebruikte velden

Hieronder volgt een overzicht van de velden die in meerdere templates gebruikt worden.

Naam veld/templatebevestiging_loginopzeggingrekeningverenigingsinfo
[%NAAMLID%]JaJaJa
[%ADRES%]Ja
[%POSTCODE%]Ja
[%WOONPLAATS%]Ja
[%ROEPNAAM%]JaJaJa
[%LIDNR%]JaJaJaJa
[%LIDID%]JaJa
[%NAAMVERENIGING%]JaJaJa
[%NAAMWEBSITE%]JaJaJa
[%URLWEBSITE%]JaJaJa

Tot slot

Mocht je meer velden nodig hebben, dan dit graag via GitHub aangeven.