phpRBM | Handleiding

Zaken voor beheerders

Minimale systeemeisen

De server waar je website op draait moet minimaal de volgende zaken beschikbaar hebbben.

Alternatief voor MariaDB

MariaDB kan ook vervangen worden door een compatibel product. Op MariaDB 10 is het pakket getest, het is voor mij niet te doen om elk alternatief te testen. Mocht je een foutmelding tegen komen op één van de alternatieven, dan kan je die uiteraard via GitHub melden. Graag met de SQL-code, die de fout veroorzaakt, deze code is vaak in de logging te vinden.

Hoe tabellen uploaden?

Het uploaden de gegevens uit de Access-database naar de MariaDB kan op verschillende manieren. Voor het pakket maakt het niet uit welke je kiest, zolang de beide structuren maar exact gelijk zijn.

Welke gegevens uploaden?

De volgende tabellen kunnen vanuit de Access-database naar de online-database ge-upload worden. De tabellen met een sterretje moeten minimaal ge-upload worden. Deze zijn namelijk nodig om het inloggen en de autorisatie te regelen.

Als de pasfoto's zichtbaar moeten zijn, dan moeten deze in de folder 'pasfoto' ge-upoad worden. De naamconventie is gelijk aan die van in de Access-database.

Mocht je bepaalde onderdelen (nog) niet gebruiken dan is het aan te raden om deze tabellen ook niet te uploaden.

Gebruikersbeheer

Het aanmaken van een login kan een gebruiker zelf regelen. Er zijn twee zaken waarbij actie van de webmaster noodzakelijk is.

Autorisatiebeheer

In 'Beheerdersmenu/Autorisatie zie je alle mogelijkheden (tabbladen) van het pakket. Per mogelijkheid moet je aangeven welke groep leden uit de Access-database wat mag. Indien je meerdere groepen tot hetzelfde tabblad toegang wilt geven kan je dit op twee manieren doen.

Online wijzigingen lokaal verwerken

Als gebruikers de mogelijkheid hebben om online wijzigingen door te voeren, dan moeten deze ook in de Access-database verwerkt worden. Hiervoor is de optie Downloaden wijzigingen gemaakt, deze optie is alleen zichtbaar als er wijzigingen te downloaden zijn. Download de wijzigingen als SQL-statements naar een bestand en importeer in het scherm Bestandsheer in de MS-Access database. Dit kan ook via een kopieer/plak actie. Het afmelden is zodat het pakket weet welke wijzigingen niet meer verwerkt hoeven te worden.

Gecombineerd muteren

Er zijn inmiddels een aantal zaken die zowel in de Access-database als in phpRBM gemuteerd kunnen worden. Hiervoor zijn ook uitwisselingen gemaakt, echter laat het verwerken van de wijzigingen, beide kanten op, niet te lang wachten. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat zaken dubbel worden gedaan. Verder is het ook goed te weten dat je kan zien aan het RecordID/Nummer van een record of het online of in de database is ingevoerd. De even nummers komen uit de database en de oneven nummers uit phpRBM.

Implementatie

Hieronder volgt een lijstje van zaken die gedaan moeten worden cq. geregeld moeten worden bij de implementatie.

Presentielijsten

Presentielijsten zijn specifiek per vereniging. Vandaar dat er is gekozen om gebruik te maken van 'Presentielijst.php' in de maatwerk-folder. Een werkend voorbeeld staat op Github. Deze kan naar hartelust worden aangepast of er kan een compleet eigen versie worden gemaakt.

Config.php

In config.php kunnen de nodige zaken ingesteld worden. Een aantal zaken die hierin geregeld worden zijn:

Verder is er in het beheerdersmenu een tab met instellingen beschikbaar. Hierin kunnen meer zaken worden ingesteld.

Cronjobs

De meeste webservers hebben iets van een cronjob, dit zijn automatisch uitgevoerde taken. In de folder maatwerk op GitHub staat het bestand jobs.php met wat voorbeelden van zaken die je hierin kunt opnemen.

Up-to-date houden van het pakket

Er worden updates van dit pakket via GitHub aangeboden. Er is geen automatische update of melding van een update beschikbaar. Wel is dit eenvoudig zelf te controleren. Rechtsonder op elke pagina staat de versie die je geïnstalleerd hebt. Bij de commits op GitHubs kan je zien wat er na die datum is gewijzigd. De beheerder kan dan beslissen of deze verbeteringen de moeite waard zijn om de updaten. Om de update uit te voeren download je het pakket in zijn geheel en upload je deze naar je webruimte. Indien nodig worden tabellen in de database automatisch aangepast, hiervoor moet je wel naar het beheerdermenu gaan. Kenners van GitHub kunnen ook die mogelijkheden voor updaten gebruiken, daarvoor verwijs ik naar de documentatie van GitHub zelf.

Het aan te raden om geen versie, die ouder dan een half jaar is, te gebruiken. Dit om te voorkomen dat database-conversies niet meer werken.

Database onderhoud

In het admin-menu zit een tabblad 'Onderhoud'. Hierin kan een backup worden gemaakt. Ook kunnen diverse tabellen worden opgeschoond. Per onderdeel staat een korte uitleg vermeldt.