phpRBM | Handleiding | Evenementen

Introductie

Met deze module kunnen evenementen worden georganiseerd. De term evenement moet ruim genomen worden, ook een vergadering of bewaking kan je als evenement zien. Evenementen worden op de agenda geplaatst.

Algemene gegevens

De meeste spreken algemene gegevens voor zich, maar bij een paar is extra uitleg wellicht handig.

Overzicht

Een overzicht met alle toekomstige evenementen en haar deelnemers is beschikbaar. Zo kunnen ook niet-evenement-beheerders zien wie er naar welk evenement komt. Uiteraard kan je via de authorisatie regelen, wie dit overzicht te zien krijgt.

Eigen gegevens

Onder eigen gegevens zit een tabblad evenementen. Hier kan elk lid zien bij welke evenementen zij/hij is geweest of zich heeft afgemeld. Ook kunnen toekomstige evenementen, waar het lid bij aanwezig zal zijn, via een knop in haar/zijn Google-agenda worden geplaatst.

Online inschrijving

Via de zelfservice kunnen leden online inschrijven voor evenementen. Dit kan per evenement aan of uit worden gezet. Leden kunnen zich hier ook afmelden voor een evenement. Van een aan- of afmelding krijgt het lid een bevestiging per e-mail met een cc naar de organisatie.

De doelgroep bepaalt of een lid zich kan inschrijven. Als het maximaal aantal deelnemers bij een evenement is opgegeven kan een lid zich niet meer voor de evenement inschrijven als dit aantal is bereikt. Wel kan een bestaande inschrijving worden aangepast.

Bij de inschrijving of afmelding kan ook een opmerking worden toegevoegd.

Ook als de online-inschrijving open staat kan de beheerder alles zelf regelen. Inschrijven kan je ook op een andere manier beschikbaar maken en de aanmeldingen zelf invoeren.

Deelnemers

Er zijn hier twee termen handig om te weten wat ze hier inhouden

De deelnemers kunnen op meerdere manieren gemuteerd worden. Uiteraard via bovengenoemde online inschrijving. Verder kunnen er losse deelnemers worden toegevoegd. Bij het selecteren van het lid worden alleen de leden uit de doelgroep getoond. Mocht je iemand van buiten de doelgroep toe willen voegen dat moet je tijdelijk even de doelgroep aanpassen. Als je daarna de doelgroep weer terug zet, blijft het betreffende lid deelnemer.

Alle potentiële deelnemers kunnen via een knop worden toegevoegd. Zij krijgen de standaardstatus.

In dit scherm wordt het maximaal aantal deelnemers genegeerd. Een beheerder mag dit negeren.

Presentielijst

Van een evenement kan een presentielijst worden gemaakt. Je hebt hiermee de keuze om iedereen uit de doelgroep erop te zetten of alleen de leden in de tabel Deelnemer staan. Bij leden die niet aanwezig zullen zijn, wordt de status vermeld.

Koppeling naar de mailing

Vanuit een evenement kunnen er mailingen worden aangepast en/of gemaakt. Zowel de deelnemers als de potentiële deelnemers kunnen in een mailing worden gezet. Als dat wordt gedaan komen er ook een aantal mailmerge-velden bij, die betrekking hebben op het evenement.

Typen en soorten

Een evenement heeft een type en een soort, de types kunnen door de gebruiker worden aangepast, soorten niet.