phpRBM | Handleiding | Mailing

Introductie

Met deze module kunnen e-mails aan leden, groepen leden of externe contacten verstuurd worden. Hierbij kan bij leden gebruik gemaakt worden van mailmerge. Ook zijn er een aantal mailings met een specifiek doel, zoals het versturen van een lidnummer.

Terminologie

Er worden een aantal termen in de mailingsmodule gebruikt die wellicht handig zijn om uit te leggen.

Nieuwe mailing

Bij het maken van een nieuwe mailing zijn maar een beperkt aantal velden beschikbaar, na het toevoegen komen de andere velden beschikbaar.

Bewerken van mailings

Bij het bewerken van een mailing zijn aantal zaken handig om rekening mee te houden.

Editor

Als editor voor mailings maakt phpRBM van TinyMCE gebruik. Voor de gebrukers met HTML-kennis bestaat de mogelijkheid om, zonder editor, HTML te typen.

De volgende zaken zijn handig om te weten.

E-mail, E-mail ouders en E-mail vereniging

De gebruikte e-mailadressen en de invulling van het veld [%RoepnaamOfOuders%] is afhankelijk van de inhoud van bovenstaande velden en de leeftijd van het lid. Hierbij is het volgende handig om te weten.

Optionele labels

In een aantal gevallen is het netter om als een variabele leeg is, ook het label niet te tonen. Dit kan geregeld worden door het label in de variabele te zetten. Dit doe je als volgt. Zet achter de naam, maar voor '%]' een hashtag (#). Hierachter zet je het label. Dus bijvoorbeeld [%EmailOuders#Email ouders:%].

Als deze varibale deel uit maakt van een lijstje, wil je ook niet de regel met puntje of nummer tonen. Dat kan ook, maar door gedrag van de editor, kan dit alleen via de optie HTML-direct. Het werkt als volgt:

Bovenstaande optie werkt ook voor '[p]', als er geen sprake van een lijst is. Aan het ainde, na de variabele, wordt automatisch een punt toegevoegd.

Mailings met een specifiek doel

Er zijn zes mailings met een specifiek doel mogelijk, te weten:

Feitelijk zijn dit mailings, met het vinkje template aan, welke in de instellingen kunnen worden aangewezen voor één van bovenstaande doelen. Het is verstandig om bij deze mailings met 'Zichtbaar voor' te beperken tot beheerders. Verder hoeven er bij deze mailings geen ontvangers toegevoegd te worden en zijn er extra variabelen beschikbaar.

Hoe worden de e-mail verstuurd?

Bij het versturen maakt een mailing meerdere e-mails aan, welke in de outbox worden geplaatst.

Voor het versturen van de e-mails uit de outbox zijn vier mogelijkheden.

Voor het versturen zijn er twee technieken mogelijk, te weten de mail-functie van PHP en SMTP. Mocht er een SMTP-server ingevuld zijn, dan wordt de mailing via SMTP verzonden, anders via de de mail-functie van PHP. Voor instellingen en eventuele aanvullende regels verwijs ik naar je webhoster.

In de instellingen kan het maximaal aantal mails per minuut, uur of 24 uur worden opgegeven, vaak hebben hostingproviders hier een beperking op. Afhankelijk van deze instellingen kan het dus langer of korter duren voor een mailing compleet verzonden is.

Versturen mislukt

Het kan voorkomen dat een e-mail in phpRBM op verzonden staat, maar dat in het proces daarna het versturen mislukt is. Webmasters hiervoor hebben hiervoor de mogelijkheid om in Verzonden mails de e-mail terug in de outbox te zetten (laatste kolom). Mocht je de e-mail niet meer willen versturen, dan kan je hem in de outbox verwijderen. En anders wordt de e-mail gewooon nogmaals verstuurd.