phpRBM | Handleiding

Handeiding Ledenlijst

Introductie

Onder deze menu-optie staan veel van de mogelijkheden die met de ledenadministratie te maken hebben, zo kunnen gegevens van leden worden gemuteerd, groepen worden bijgewerkt en uiteraard een ledenlijst met alle details van leden worden getoond.

Leden, Voormalige leden, Toekomstige leden en Klosleden

Onder het tabblad Ledenlijst kunnen de volgende vier tabbladen staan: Leden, Voormalige leden, Toekomstige leden en Klosleden.

Op deze lijsten kan je details van het lid inzien door op het boek in de eerste kolom te klikken. Door op het boek met potlood in de laatste kolom te klikken kan je, afhankelijk van je rechten, zaken online aanpassen.

Groepen

De groepen die hier worden bedoeld zijn groepen van leden en niet de groepen binnen een afdeling. Een groep is feitelijk elke combinatie van leden, die zowel handmatig als automatisch kan worden bijgehouden. Deze groepen kunnen op diverse plaatsen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als filter in de ledenlijst, mailingsmodule, evenementen en voor autorisaties.

Groepen kunnen op meerdere manieren gemuteerd worden.

Op het overzicht van groepen kan je in de kolom 'Autom' zien hoe deze groep wordt bijgewerkt. MySQL = via deze website, EQ = via een eigen query in de Access-database en Nee is niet automatisch.

Als een groep automatisch wordt bijgehouden is het over het algemeen verstandig om het opschonen van de historie aan te zetten. Dit omdat de data ook al op een andere manier terug te vinden is.

Als bij een groep kader op Ja wordt gezet, dan wordt deze gezien als een werkgroep.

Automatisch bijwerken op basis van MySQL-code

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Rollen

Feitelijk zijn rollen hetzelfde als groepen en ze worden ook hetzelfde behandeld. Daarom geldt alles wat hierboven over groepen staat.

Eigen lijsten

Eigen lijsten hadden wellicht beter Verenigingsspecifieke lijsten kunnen heten. Echter is dit onhandig lang voor in het menu. Vandaar de keuze voor Eigen lijsten.

Mogelijkheden

Eigen lijsten kun je gebruiken als selectie in een mailing. Hiervoor er een kolom LidID in staan die het RecordID van het lid bevat. Eigen lijsten met minimaal 2 kolommen zijn ook te bekijken. Als je handig bent in SQL kan je zo van alles aan elkaar knopen. Uiteraard is een combinatie van de eerste twee ook mogelijk.

Eigen lijsten versus groepen/rollen

Eigen lijsten en groepen/rollen, die door SQL-code worden bijgehouden hebben een aantal overeenkomsten en ook kunnen een aantal zaken met beide gedaan worden. Welke heeft nu wanneer welk voordeel?