phpRBM | Handleiding

Handeiding Ledenlijst

Introductie

Onder deze menu-optie staan veel van de mogelijkheden die met de ledenadministratie te maken hebben, zo kunnen gegevens van leden worden gemuteerd, groepen worden bijgewerkt en uiteraard een ledenlijst met alle details van leden worden getoond.

Leden, Voormalige leden, Toekomstige leden en Klosleden

Onder het tabblad Ledenlijst kunnen de volgende vier tabbladen staan: Leden, Voormalige leden, Toekomstige leden en Klosleden.

Op deze lijsten kan je details van het lid inzien door op het vergrootglas in de eerste kolom te klikken. Door op het boekje met potlood in de laatste kolom te klikken kan je, afhankelijk van je rechten, zaken online aanpassen.

Groepen

De groepen die hier worden bedoeld zijn groepen van leden en niet de groepen binnen een afdeling. Een groep is feitelijk elke combinatie van leden, die zowel handmatig als automatisch kan worden bijgehouden. Deze groepen kunnen op diverse plaatsen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als filter in de ledenlijst, mailingsmodule, evenementen en voor autorisaties.

Groepen kunnen op meerdere manieren gemuteerd worden.

Op het overzicht van groepen kan je in de kolom 'Autom' zien hoe deze groep wordt bijgewerkt. MySQL = via deze website, EQ = via een eigen query in de Access-database en Nee is niet automatisch.

Als een groep automatisch wordt bijgehouden is het over het algemeen verstandig om het opschonen van de historie aan te zetten. Dit omdat de data ook al op een andere manier terug te vinden is.

Als bij een groep kader op Ja wordt gezet, dan wordt deze gezien als een werkgroep.

Automatisch bijwerken op basis van MySQL-code

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Rollen

Feitelijk zijn rollen hetzelfde als groepen en ze worden ook hetzelfde behandeld. Daarom geldt alles wat hierboven over groepen staat.

Eigen lijsten

Eigen lijsten zijn gemaakt om verenigingsspecifieke lijsten te maken middels zelf gemaakte queries is MySQL. Met deze Eigen lijsten kun je twee zaken doen.

Er zijn overeenkomsten met een automatisch bijgewerkte groep, beide zijn bijvoorbeeld in de mailingsmodule te gebruiken. Toch zijn er ook verschillen. Een Eigen lijst hoeft geen lidgegevens te bevatten en voor een Eigen lijst kan je toegang beperken. En misschien wel de belangrijkste: een Eigen lijst creëert / muteert geen data in de database.