phpRBM | Handleiding | Eigen werk

Introductie

Onder eigen werk / maatwerk vallen de volgende zaken.

De optie Eigen lijsten zit in het Beheerdersmenu.

Eigen lijsten via SQL

Indien je kennis hebt van SQL kan je hier je eigen queries bouwen. Feitelijk kan hier aan elke verenigingswens voldoen, zolang de gegevens maar beschikbaar zijn. Bij het muteren ook het resultaat bekijken.

Als andere gebruikers deze lijsten ook moeten kunnen gebruiken, dan kan je ze in het menu hangen, voor de optie 'Tonen in tabblad' in te vullen. Toevoegen kan alleen in bestaande tabbladen. Je moet autorisatie voor deze eigen lijst toevoegen.

Bij het bouwen van eigen lijsten is het van belang dat je op de performance let. Vooraf subqueries in grote tabellen willen de boel nogal eens vertragen.

Maatwerk

Als de behoefte aan een eigen lijst ingewikkelder is kan je ook je eigen PHP schrijven. Hierbij zijn een aantal zaken handig om rekening mee te houden.

Notificaties

Met de functie 'eigennotificatie()' kan je automatisch lijsten versturen. Dit zijn geen mooi opgemaake lijsten/rapporten, maar voornamelijk als herinnering bedoeld. Je kan bijvoorbeeld eenvoudig de verjaardagen van de komende maand rondsturen. Deze functie heeft de volgende parameters.

  1. ID van de eigen lijst of het onderdeel
  2. Aan adres, aan welk email moet deze lijst worden verzonden.
  3. TypeActiviteitSpecifiek. Deze kan je het beste op -1 zetten, het heeft maken met de logging. -1 is ook de standaard waarde.
  4. Interval in uren, hoelang moet er worden gewacht na het versturen van de vorige? De standaard is 24 uur.
  5. CC, welk e-mailadres moet in de CC?
  6. Onderwerp, welk onderwerp moet de e-mail krijgen? De standaard is de naam van het onderdeel of eigen lijst.
  7. Vanaf-ID, vanaf welk e-mailadres moet de mail worden verzonden? Deze ID's zijn op te zoeken in Mailing->Instellingen.

Alleen de eerste twee parameters zijn verplicht, de overigen hebben een standaard-waarde.

Het aanroepen van deze functie kan je regelen in een cronjob en/of in './maatwerk/maatwerk.inc'. De e-mail wordt alleen verstuurd als de lijst minimaal één regel heeft.

Presentielijsten

Presentielijsten zijn specifiek per vereniging. Vandaar dat er is gekozen om gebruik te maken van 'Presentielijst.php' in de maatwerk-folder. Een werkend voorbeeld staat op Github. Deze kan naar hartelust worden aangepast of er kan een compleet eigen versie worden gemaakt.

De knop in 'Groepsindeling muteren' om presentielijsten te printen is alleen beschikbaar als dit maatwerk bestaat.